Հումանիտար ֆակուլտետի բակալավրի ուսանողների 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի կուրսային աշխատանքների պաշտպանության ամսաթվերի ժամանակացույց

Հումանիտար ֆակուլտետի բակալավրի ուսանողների 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի կուրսային աշխատանքների պաշտպանության ամսաթվերի ժամանակացույց

հհ Ամբիոնի անվանումը Կուրս օրը ժամը
1
«Հայոց լեզու և գրականություն»
2
09.06
10:00
2
«Օտար լեզու և գրականություն»
3
11.06
10:00
3
«Մանկավարժություն և հոգեբանություն»
3
08.06
10:00
4
«Պատմություն և կովկասագիտություն »
2
09.06
10:00
5
«Պատմություն և կովկասագիտություն »
3
10.06
10:00
Կիսվել այս էջով`