Հաստատվել է 2022-2023 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը

Հաստատվել է 2022-2023 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը

Հարգելի´ դիմորդներ

Ստորև ներկայացված է 2022-2023 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը.

Կիսվել այս էջով`