Հայտարարություն

Հայտարարություն

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանը հայտարարում է պրոֆեսորադասախոսական հիմնական կազմի թափուր պաշտոնների տեղակալման մրցույթ՝ հետևյալ ամբիոններում.

  1. Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոն
  2. Ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոն
  3. Օտար լեզուների ամբիոն
  4. Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն
  5. Պատմության և կովկասագիտության ամբիոն
  6. Իրավագիտության ամբիոն
  7. Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն
  8. Ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկայի ամբիոն

Ամբիոնների թափուր հաստիքների մասին մանրամասն տեղեկություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումներով՝

Դիմում-հայտերը ընդունվում են ս.թ. մայիսի 18-ից մինչև հուլիսի 15-ը:

Մրցույթի մասնակցության դիմում-հայտի ձև:

Կիսվել այս էջով`