Հայտարարություն

Հայտարարություն

Հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում Արցախի Հանրապետությանը հատկացված տեղերով 2020-2021 և 2021-2022 ուսումնական տարիների բակալավրի ընդունելության մրցույթի արդյունքներով ընդունված և Արցախի Հանրապետությունում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրիատի և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վճարովի համակարգում սովորող ուսանողների ուսման վարձի պետական բյուջեից փոխատուցման կարգը:

ՄՄՀ-ի բակալավրիատի վճարովի համակարգում սովորող 2020-2021 և 2021-2022 ուսումնական տարիների ուսման վարձի փոխատուցման հատկացման հետ կապված փաստաթղթերն անհրաժեշտ է ներկայացնել համալսարանի Ուսումնական մաս: Փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետն է 29.01.2022 թ.-ը:

Կիսվել այս էջով`