Դեկտեմբերի 14-ին տեղի է ունեցեել ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետի խորհրդի նիստ

Դեկտեմբերի 14-ին տեղի է ունեցել ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետի խորհրդի նիստ

Դեկտեմբերի 14-ին տեղի է ունեցել ՄՄՀ հումանիտար ֆակուլտետի խորհրդի նիստ:

Օրակարգում՝

  1. Ձմեռային քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքների մասին տեղեկատվություն:(Զեկուցող՝ դեկան)
  2. Հեռակա բաժնի դասընթացների և քննաշրջանի մեկնարկի մասին տեղեկատվություն: (Զեկուցող՝ դեկան)
  3. Կուրսային, ավարտական աշխատանքների և մագիստրոսական թեզերի ընթացքի մասին տեղեկատվություն:(Զեկուցողներ՝ ամբիոնների վարիչներ)
  4. Փորձուսուցման արդյունքների ամփոփում :(Զեկուցողներ՝ փորձուսուցման ղեկավարներ)
  5. Ամբիոններում տարվող գիտամեթոդական և գիտահետազոտական աշխատանքների քննարկում և հաշվետվություն:  (Զեկուցողներ՝ ամբիոնների վարիչներ)
  6. Ընթացիկ հարցեր:
Կիսվել այս էջով`