Գրադարան

Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի գրադարանը կարևոր ստորաբաժանումներից է, որն ուսումնական և գիտական գործընթացներն ապահովում է գրականությամբ և տեղեկատվությամբ: Գրադարանը միտված է բարձրացնել ընթերցողների գիտական մակարդակը ուսումնադաստիարակչական, գիտահետազոտական բազմաբնույթ ու բազմաբովանդակ հարցերում: Գրադարանն աշխատում է բուհի կանոնադրության համապատասխան:

Գրադարանի աշխատանքային գործունեության գերագույն նպատակը բարձրակարգ և որակով սպասարկումն է՝ ելնելով եղած հնարավորություններից: Այս ոլորտում առաջնայինը ուսումնական գործընթացի և համալսարանի գիտական կյանքի հետ մշտական կապի ապահովումն է, որը պահանջում է լայնածավալ և հետևողական աշխատանքներ:

Գիտական գրադարանը հիմնադրվել է 2001 թվականին: 

Գրադարանի գրքային ֆոնդը կազմում է 27 762 միավոր, որից 13 182 միավորը էլեկտրոնային գրքեր են: Գրադարանային ֆոնդը համալրվում է մասնագիտական գրականությամբ: Ավելի հարուստ ներկայացված է գեղարվեստական գրականության ֆոնդը, որտեղ ներառված են 19-20-րդ դարերի հայկական, ռուսական, եվրոպական դասականների լավագույն հրատարակչությունները: Գրադարանային հավաքածուն լրացնում են անգլերեն, գերամաներեն, պարսկերեն ուսումնական գրականությունը, ինչպես նաև բազմաթիվ հանրագիտարաններ, բառարաններ, ուղեցույցներ, տեղեկատուներ: Գրդարանային ֆոնդը անընդհատ համալրվում է բուհի, ինպես նաև ֆիզիկական անձանց կողմից կատարվող նվիրատվությունների միջոցներով ձեռք բերվող գրականությամբ: Առկա են գիտական և հասարակական-քաղաքական ամսագրերի տարեկան բաժանորդագրություններ:

Ընդհանուր ֆոնդը ըստ լեզուների /զուտ գրքերը/.

Հայերեն՝ 6.040
Ռուսերեն և օտար լեզուներով՝ 6.100

Զուտ գրքերը /12.140/ դասավորված են գրադարանային մատենագիտական դասակարգման աղյուսակների հանաձայն, ըստ որի.

Հասարակական-քաղաքական գրականություն – 2924
Բնագիտական, բժշկական գիտություններ – 629
Տեխնիկա: Տեխնիկական գիտություններ – 167
Գյուղատնտեսություն, անտառատնտեսություն – 5
Գիտություն, մշակույթ, լուսավորություն – 961
Արվեստ և սպորտ – 238
Բանասիրական գիտություններ – 2262
Գեղարվեստական գրականություն – 3424
Մատենագիտական ձեռնարկներ, Տեղեկատու հրատարակ. – 1530

Հաշվետու ուսումնական տարում գրադարանը սպասարկել է 432 ընթերցողի , որից 52 ընթերցող ավարտել է նշված ժամանակաշրջանում:

Առուստամյան Լ.Ե.

Գրադարանի վարիչ

Ղուլյան Կ.Վ

Գրադարանավար

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Կիսվել այս էջով`