ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

2019-2020 ուսումնական տարվա համար հաստատել ՄՄՀ-ի գիտական խորհրդի հետևյալ կազմը:

 1. Գաբրիելյան Դոնարա Սերգեյի – մ.գ.թ., դոցենտ, պրոֆեսոր, ՄՄՀ ռեկտոր
 2. Բաբայան Ղարիբ Միքայելի – փ.գ.թ., դոցենտ, ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր, գիտական աշխատանքների և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր
 3. Հայրապետյան Էլեոնորա Արմենակի – մ.գ.թ., դոցենտ, ուսումնական գծով պրոռեկտոր
 4. Վարդանյան Արարատ Վլադիմիրի – պ. գ.թ., դոցենտ, ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր, Լրատուի գլխ.խմբագիր
 5. Հայրապետյան Էդվարդ Արտավազդի – տնտեսական գծով պրոռեկտոր
 6. Արզումանյան Մելանյա Ավանեսի – ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր, փորձուսուցման ղեկավար
 7. Հայրիյան Անահիտ Վլադիմիրի հումանիտար ֆակուլտետի դեկան
 8. Դավթյան Յանա Արկադիիտնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետների դեկան
 9. Ներսեսյան Ալվինա Վալերիի – ՄՄՀ-ի դոցենտ, ներքին որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար
 10. Հարությունյան Գայանե Գրիգորիի – ուսումնական մասի վարիչ
 11. Առուշանյան Իվետտա Իվանի – կադրերի բաժնի պետ
 12. Շահրամանյան Անուշ Գրիգորիիկարյերայի կենտրոնի ղեկավար
 13. Դավթյան Նոննա Ռաֆիկի – բ. գ.թ., հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ
 14. Սարգսյան Ռուզաննա Ալեքսանդրի – բ.գ.թ., ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ
 15. Հայրապետյան Անուշ Էդուարդի – բ.գ.թ., դոցենտ, օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ
 16. Առստամյան Լիլյա Աշոտի – կ.գ.թ., մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
 17. Հարությունյան Իրենա Վազգենի – տ. գ.թ., դոցենտ, տնտեսագիտության, կառավարման և տեղեկատվական համակարգերի ամբիոնի վարիչ
 18. Պետիկյան Սիրանուշ Գառնիկի – ի.գ.թ., դոցենտ, իրավագիտության ամբիոնի վարիչ
 19. Բաղդասարյան Նելլի Էդուարդի – պ. գ.թ., դոցենտ, պատւմոթյան ամբիոնի վարիչ
 20. Անդրյան Ռոմելլա Լևոնի – գրադարանի վարիչ
 21. Դավթյան Նոննա Ռաֆիկի – գիտ.քարտուղար, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի բ.գ.թ.
 22. Ավանեսով Հովիկ Սերժիուսանողական գիտական միության ղեկավար
 23. Սայիյան Հրաչտնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի տեղեկատվական համակարգեր մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող
 24. Սողոմոնյան Էռնա հումանիտար ֆակուլտետի կովկասագիտություն մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի
 25. Բարսեղյան Ռոբերտտնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի իրավագիտություն մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող
 26. Վարդանյան Մարիամհումանիտար ֆակուլտետի կովկասագիտություն մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի
 27. Սեինյան Լինա հումանիտար ֆակուլտետի անգլերեն լեզու մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի
 28. Խաչատրյան Թամարատնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի իրավագիտություն մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի
 29. Օհանյան Վիկտորիյա տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի տեղեկատվական համակարգեր մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի
Կիսվել այս էջով`