Անգլերենը տարածաշրջանագիտության համար
(English for Regional Studies: North Caucasus)

Նախապայման՝ Անգլերենի միջին մակարդակի իմացություն (Intermediate)

Դասընթացը նախատեսված է քաղաքագետների, պատմաբանների, արևելագետների և տարածաշրջանը հետազոտողների և տարածաշրջանով հետաքրքրվողների համար։

Դասընթնացի ավարտին սովորողը կարողանալու է՝

  • կիրառել տարածաշրջանի՝ մասնավորապես Հյուսիսային Կովկասի քաղաքական, աշխարհաքաղաքական, աշխարհագրական, պատմական, մշակութային, սոցիալական կյանքին առնչվող եզրույթներն ու արտահայտությունները անգլերեն թե՛ բանավոր, թե՛ գրավոր խոսքում,
  • ընկալել անգլերեն բանավոր և գրավոր մասնագիտական խոսքը:
    Դասընթացը նպատակաուղղված է ձևավորելու գործնական մասնագիտական կարողություններ, այն է՝ սովորողների համար հնարավոր դարձնել անգլերենով մասնագիտական թեմաների քննարկումները, հաղորդակցումը, կարծիքների փոխանակումը։

Մեկնարկ ՝ ապրիլի 1
Տևողությունը՝ 3 ամիս
Դասավանդող՝ բ.գ.թ. Դիանա Ի. Մովսիսյան

Share this: