ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

2020-2021 ուսումնական տարվա համար հաստատել ՄՄՀ-ի գիտական խորհրդի հետևյալ կազմը:

1. Գաբրիելյան Դոնարա Սերգեյի – մ.գ.թ., դոցենտ, պրոֆեսոր, ՄՄՀ ռեկտոր
2. Սարգսյան Ռուզաննա Ալեքսանդրի – բ.գ.թ., դոցենտ, պրոռեկտոր
3. Առստամյան Լիլիյա Աշոտի – կ.գ.թ., գիտական խորհրդի քարտուղար
4. Վարդանյան Արարատ Վլադիմիրի – պ.գ.թ., դոցենտ, ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր, Լրատուի գլխավոր խմբագիր
5. Հայրապետյան Էդվարդ Արտավազդի – տնտեսական բաժնի պետ
6. Արզումանյան Մելանյա Ավանեսի – ՄՄՀ-ի պրոֆեսոր, փորձուսուցման ղեկավար
7. Գրիգորյան Արինա Ասծատուրի – հումանիտար ֆակուլտետի դեկան
8. Դավթյան Յանա Արկադիի – տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի դեկան
9. Ներսեսյան Ալվինա Վալերիի – ՄՄՀ-ի դոցենտ, ներքին որակի ապահովման կենտրոնի ղեկավար
10. Հարությունյան Գայանե Գրիգորիի – ուսումնական մասի վարիչ
11. Առուշանյան Իվետտա Իվանի – կադրերի բաժնի պետ
12. Շահրամանյան Անուշ Գրիգորիի – կարիերայի կենտրոնի ղեկավար
13. Խանյան Սոկրատ Աղալարի – բ.գ.դ., հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր
14. Բաղդասարյան Ալիսա Յուրիի – բ.գ.թ., հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ
15. Ղազարյան Մայա Աշոտի – ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ
16. Գրիգորյան Գայանե Վալերիի – օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ
17. Առստամյան Լիլյա Աշոտի- կ.գ.թ.,մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
18. Մելքումյան Ժաննա Բորիսի – ՄՄՀ-ի դոցենտ, ինֆորմատիկայի և մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ
19. Ավագյան Ռոզա Յուրիի – տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչ
20. Պետիկյան Սիրանուշ Գառնիկի – ի.գ.թ., դոցենտ,իրավագիտության ամբիոնի վարիչ
21. Ավանեսյան Իսկուհի Նիկոլայի – պ. գ.թ., դոցենտ, պատւմոթյան և կովկասագիտության ամբիոնի վարիչ
22. Փաշայան Հրայր Աբրիկի – պատւմոթյան և կովկասագիտության ամբիոնի ք.գ.թ., դոցենտ
23. Ներսիսյան Բորիս Արտաշեսի – իրավագիտության ամբիոնի ասիստենտ
24. Առստամյան Լաուրա Երվանդի – գրադարանի վարիչ
25. Ավանեսով Հովիկ Սերժի – ուսանողական գիտական միության ղեկավար
26. Սայիյան Հրաչ – տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի տեղեկատվական համակարգեր մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող
27. Սողոմոնյան Էռնա – հումանիտար ֆակուլտետի կովկասագիտություն մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի
28. Բարսեղյան Ռոբերտ – տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի իրավագիտություն մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող
29. Գասպարյան Աննա – հումանիտար ֆակուլտետի կովկասագիտություն
մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի
30. Ասրյան Սվետլանա – հումանիտար ֆակուլտետի կովկասագիտություն
մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի
31. Խաչատրյան Թամարա – տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի իրավագիտություն մասնագիտության 2-ին կուրսի ուսանողուհի
32. Ավանեսյան Պատրիսիա – տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի տեղեկատվական համակարգեր մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի

Կիսվել այս էջով`