ՌԵԿՏՈՐԱՏ

2020-2021 ուսումնական տարվա համար հաստատել ռեկտորատի հետևյալ կազմը:

  1.  
Կիսվել այս էջով`