ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԱՄԲԻՈՆ

Ամբիոնը հիմնադրվել է 2003-2004 ուս.տարում, պատրաստում է անգլերենի ուսուցիչներ և թարգմանիչներ բակալավրիատում, մագիստրատուրայում՝ անգլերեն լեզվի մասնագետ, բանասեր: Մասնագիտական խմբերից բացի ամբիոնի դասախոսները անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, լատիներեն, ադրբեջաներեն և պարսկերեն են դասավանդում նաև բուհի տարբեր ֆակուլտետներում՝ հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ֆակուլտետի առանձնահատկությունները: Ամբիոնը ուսումնասիրում, մշակում և կիրառում է համալսարանում դասավանդվող անգլերենի, գերմաներենի, ֆրանսերենի, լատիներենի, ադրբեջաներենի և պարսկերենի դասավանդման ծրագրերը:

Հայրապետյան Անուշ Էդուարդի

Ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ

Ամբիոնի գիտահետազոտական աշխատանքները ուղղված են օտար լեզուների տեսական հարցերի և դասավանդման մեթոդիկայի հիմնախնդիրների ուսումնասիրությանն ու վերլուծությանը, օտար լեզուների դասավանդման ընթացքում ինովացիոն տեխնոլոգիաների կիրառմանը:

Ամբիոնին կից գործում է օտար լեզուների կաբինետ:

Ամբիոնի դասախոսական կազմը

Ա/Ա Գիտ.աստիճանը / Կոչումը Տարակարգը Դասավանդվող առարկան
Հայրապետյան Էլեոնորա
մ.գ.թ, դոցենտ
դոցենտ
 • Անգլիայի երկրագիտություն/անգլախոս պետությունների երկրագիտություն
 • Անգլերենը ակադեմիական նպատակների համար,
 • Իմաստաբանության արդի խնդիրները
 • Լեզու գենդերային հաղորդակցություն
 • Հայրապետյան Անուշ
  Բ.գ.թ., դոցենտ
 • Գերմաներեն
 • Գերմանիայի երկրագիտություն
 • լատիներեն
 • Ներսեսյան Ալվինա
  դոցենտ
 • Անգլերեն
 • հնչյունաբանություն
 • մեթոդիկա
 • Բախշիյան Լուսինե
  դոցենտ
 • Անգլերեն
 • ոճաբանություն
 • Մովսիսյան Դիանա
  բ.գ.թ.
  ավ.դաս.
 • Անգլերեն
 • տեսական քերականություն
 • Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները
 • Գործաբանական լեզվաբանություն
 • Մշակութային մարդաբանություն
 • Հռետորական արվեստ
 • Գրիգորյան Գայանե
  ավ.դաս.
 • Անգլերեն լեզու
 • քերականություն
 • ուս.լեզվի գրականություն
 • թարգմանության տեսություն
 • Գրիգորյան Արինա
  դաս.
 • Գերմաներեն
 • ադրբեջաներեն
 • Մարգարյան Ինգա
  ավ.դաս.
 • Անգլերեն
 • Հարությունյան Նունե
  ավ.դաս.
 • Անգլերեն
 • Նիքոլաս Վագներ
 • Հաղորդակցական անգլերեն
 • Գևորգյան Գայանե
  ավ.դաս.
 • Անգլերեն
 • հնչյունաբանություն
 • Հարությունյան Անի
  ասիստենտ
 • Անգլերեն, հնչյունաբանություն
 • Վարդանովա Ջեմմա
  ասիստենտ
 • Ադրբեջաներեն
 • Պուլուզյան Արա
  ասիստենտ
 • Պարսկերեն
 • Հարությունյան Անի /պ/
  ասիստենտ
 • Պարսկերեն
 • Կիսվել այս էջով`