ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆ

ՄՄՀ Իրավագիտության ամբիոնը ստեղծվել է 2003թ. պատմության և իրավագիտության ամբիոնների
վերակազմավորման արդյունքում:

Ստեղծման օրից ամբիոնի վարիչ է եղել ՄՄՀ դոցենտ Ա. Ն. Հարությունյանը:

2006-ից մինչև 2018թթ. ամբիոնը ղեկավարել է պրակտիկ փաստաբան, Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության փաստաբանների պալատի անդամ, Դնեպրոպետրովսկի շրջանի (Ուկրաինա)
փաստաբանների խորհրդի անդամ՝ Մ.Ռ. Ղահրամանյանը

2019թ. մարտից ամբիոնը ղեկավարում է ի.գ.թ., դոցենտ Ս.Գ. Պետիկյանը

Իրավագիտության ամբիոնի գլխավոր խնդիրներն են՝

  • Ամբիոնի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ուսումնամեթոդական գործունեության բարելավում
  • Ուսուցման տեխնոլոգիաների բարելավում ուսանողների անհատական ստեղծագործական ներուժի և նրանց հնարավորությունների զարգացման նպատակով
  • Իրավաբանական կարգուկանոնի իրականացման ապահովում հանրային և մասնավոր իրավունքի ոլորտում
  • Իրավունքի տարբեր ճյուղերի ոլորտում գիտական հետազոտությունների անցկացում
  • Ուսանողների ներգրավում հանրային և մասնավոր իրավունքի ոլորտի գիտահետազոտական գործունեության մեջ:

Ամբիոնը համարվում է թողարկող և իրականացնում է ընդհանուր ուղղության բակալավրի կրթական ծրագրեր, ինչպես նաև մագիստրատուրայի ծրագիր՝ «Սահմանադրական իրավունք: Պետության և իրավունքի տեսություն» «Քրեական իրավունք և քրեական դատավարություն», մագիստրանտների գիտական ղեկավարում, մագիստրոսական ատենախոսությունների պատրաստում, շրջանավարտների վերջնական պետական հավաստագրումների անցկացում:

Իրավաբանների ուսուցման կազմակերպումը առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով ստեղծվել է քրեագիտության լաբորատորիա: Պլանավորվում է ստեղծել դատական նիստերի դահլիճ:

ՄՄՀ Իրավագիտության ամբիոնը արդյունավետ համագործակցում է ինչպես տեղի, այնպես էլ ԱՊՀ երկրների գիտահետազոտական կենտրոնների հետ: Ֆակուլտետի ուսանողները անց են կացնում իրենց արտադրական փորձուսուցումը դատարաններում, Արդարադատությունում, և ներքին գործերի նախարարությունում:

Պետիկյան Սիրանուշ Գառնիկի

Ամբիոնի վարիչ, ի.գ.թ., դոցենտ
previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Ամբիոնի դասախոսները

ԱԱՀ Գիտական աստիճան Պաշտոն Դասավանդման առարկա
Պետիկյան Սիրանուշ Գառնիկի
ի.գ.թ.
դոցենտ
Մարդու իրավունքների հիմունքներ Միջազգային իրավունք Պետության և իրավունքի տեսության արդի հիմնախնդիրները Համեմատական սահմանադրական իրավունք Սահմանադրական պատասխանատվության խնդիրները Գործադիր իշխանության արդիական խնդիրները ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում Համեմատական իրավաբանություն Իշխանությունների բաժանում՝ տեսական և կիրառական խնդիրներ
Ղահրամանյան Միրա Ռոբերտի
Ավագ դասախոս
Աշխատանքային իրավունք Ժառանգության իրավունք Փաստաբանություն Ընտանեական իրավունք Փաստաբանությունը և փաստաբանական գործունեությունը Նախաքննության հիմնահարցերը քրեական դատավարությունում Մարդու իրավուքների իրականացման արդի խնդիրները Դատական փորձաքննության հիմնախնդիրները
Ալթունյան Օլյա Ռաֆիկի
Ավագ դասախոս
Քրեական իրավունք Քրեական դատավարություն Նախադեպային քրեական իրավունք Քրեական իրավունքի արդի հիմնահարցերը Քրեական գործընթացի արդիական հիմնահարցերը Քրեական պատասխանատվությունից ազատելը
Դավթյան Յանա Արկադիի
Ավագ դասախոս
Հռոմեական իրավունք Պետ. և իրավ. տեսություն Իրավապահ մարմիններ ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում ՀՀ և ԼՂՀ-ի սահմանադրական իրավունք Դատախազությունը ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում Իրավագիտության պատմությունն ու մեթոդաբանությունը Իրավագիտություն
Բաղդասարյան Ինգա Ռոբերտի
Ավագ դասախոս
Հողային իրավունք Արտ. երկր. առևտրային և քաղաք. իրավունք Մունիցիպալ իրավունք Միջ. մասնավոր իրավունք Շրջակա միջավայրի իրավունք Մաքսային իրավունք Վարչական իրավունք Վարչական իրավունքի արդիական հիմնահարցերը
Գրիգորյան Հասմիկ Համոյի
Ավագ դասախոս
Արտ. պետության և իրավունքի պատմ. Հայ. պետության և իրավունքի պատմ. Իրավական և քաղաք. ուսմունքի պատմություն Արտ. երկրների սահմանադրական իրավունք Տեղային ԻՄ կազմակերպման առանձնահատկությունները ԱՀ-ում Պառլամենտական իրավունքի արդի խնդիրները Ընտրության և ընտրական իրավունքի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում
Հարությունյան Ավետիք Համլետի
ի.գ.թ.
դոցենտ
ՀՀ և ԼՂՀ-ի սահմանադրական իրավունք Իրավաբանական էթիկա Գիտական հետազոտությունների մեթոդաբանություն Պետության և իրավունքի կազմավորումը ԼՂՀ-ում Իրավունքի սոցիոլոգիա Իրավունքի փիլիսոփայություն Սահմանադրական իրավունքի արդիական հիմնահարցերը Մունիցիպալ իրավունքի արդիական հիմնահարցերը Տարածաշրջանի պետությունների սահմանադրություն (Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան)
Բաբայան Ղարիբ Միքայելի
ի.գ.թ.
ՄՄՀ պրոֆեսոր
Միջազգային իրավունք Միջազգային հումանիտար իրավունք ՄԻ Եվրոպական դատարան
Միրզոյան Վիգեն
դասախոս
Քրեակատարողական իրավունք Եվրոպական իրավունք Միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի արդի հիմնահարցերը Կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդիական հիմնախնդիրները Կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի արդիական հիմնահարցերը Դատական իշխանության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում և ԼՂՀ-ում
Ներսեսյան Բորիս Արտաշեսի
դասախոս
Դատախազությունը ՀՀ -ում և ԼՂՀ-ում Ապացուցման տեսություն Օպերատիվ հետախուզական գործունեություն Դատախազական հսկողության կազմակերպման հիմնախնդիրները Ապացուցողական իրավունք Առանձին կատեգորիաների քրեական գործերի քննության առանձնահատկությունները Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության արդիական հիմնախնդիրները Զինվորական հանցագործության տեսությունը և տեսակները
Տերտերյան Ռիտա
դասախոս
Կրիմինալիստիկա Կրիմինոլոգիա
Հայրապետյան Անահիտ
ասիստենտ
Ասիստենտ Ֆինանսական իրավունք Բանկային իրավունք
Դանիելյան Արարատ
ի.գ.թ.
Ավագ դասախոս
Արդարադատության արդի հիմնախնդիրները
Պողոսյան Թամարա
դասախոս
Դատական բժշկություն Դատական հոգեբուժություն
Գրիգորյան Գայանե Ավետիսի
դասախոս
Քաղաքացիական իրավունք Քաղաքացիական դատավարություն
Կիսվել այս էջով`