Саркисян Рузанна

Սարգսյան Ռուզաննա Ալեքսանդրի

ՄՄՀ պրոռեկտոր
բ.գ.թ., դոցենտ, ՄՄՀ "Լրատու" գիտական հոդվածների ժողովածուի խմբագրական խորհրդի անդամ, "Գիտական Արցախ" պարբերականի խմբագրական խորհրդի անդամ:
Կիսվել այս էջով`