ԲԱԿԱԼԱՎՐ

2020-2021 ուս տարվա ուղղությունները և մասնագիտությունները`

Ուսուցման ձև՝ առկա
Ուսուցման տևողություն՝ 4 տարի
Ոսման վարձ՝ 350 000 դրամ
Ընդունելություն ՄՊՔ Ա+Բ տարբերակի արդյունքներով՝ Հայոց լեզու և գրականություն /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ հեռակա
Ուսուցման տևողություն՝ 5 տարի
Ոսման վարձ՝ 350 000 դրամ
Ընդունելություն ներքին քննությունների արդյունքներով՝ Հայոց լեզու և գրականություն /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ առկա
Ուսուցման տևողություն՝ 4 տարի
Ոսման վարձ՝ 350 000 դրամ
Ընդունելություն ՄՊՔ Ա+Բ տարբերակի արդյունքներով՝ Ռուսաց լեզու և գրականություն /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ հեռակա
Ուսուցման տևողություն՝ 5 տարի
Ոսման վարձ՝ 350 000 դրամ
Ընդունելություն ներքին քննությունների արդյունքներով՝ Ռուսաց լեզու և գրականություն /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ առկա
Ուսուցման տևողություն՝ 4 տարի
Ոսման վարձ՝ 400 000 դրամ
Ընդունելություն ՄՊՔ Ա+Բ տարբերակի արդյունքներով՝ Անգլերեն լեզու /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ հեռակա
Ուսուցման տևողություն՝ 5 տարի
Ոսման վարձ՝ 400 000 դրամ
Ընդունելություն ներքին քննությունների արդյունքներով՝ Անգլերեն լեզու /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ առկա
Ուսուցման տևողություն՝ 4 տարի
Ոսման վարձ՝ 400 000 դրամ
Ընդունելություն ՄՊՔ Ա+Բ տարբերակի արդյունքներով՝ Անգլերեն լեզու /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ առկա
Ուսուցման տևողություն՝ 4 տարի
Ոսման վարձ՝ 350 000 դրամ
Ընդունելություն ՄՊՔ Ա+Բ տարբերակի արդյունքներով՝ Հայոց լեզու և գրականություն /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ հեռակա
Ուսուցման տևողություն՝ 5 տարի
Ոսման վարձ՝ 350 000 դրամ
Ընդունելություն ներքին քննությունների արդյունքներով՝ Հայոց լեզու և գրականություն /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ առկա
Ուսուցման տևողություն՝ 4 տարի
Ոսման վարձ՝ 300 000 դրամ
Ընդունելություն ՄՊՔ Ա+Բ տարբերակի արդյունքներով՝ Հայ ժողովրդի պատմություն /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ հեռակա
Ուսուցման տևողություն՝ 5 տարի
Ոսման վարձ՝ 300 000 դրամ
Ընդունելություն ներքին քննությունների արդյունքներով՝ Հայ ժողովրդի պատմություն /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ առկա
Ուսուցման տևողություն՝ 4 տարի
Ոսման վարձ՝ 450 000 դրամ
Ընդունելություն ՄՊՔ Ա+Բ տարբերակի արդյունքներով՝ Հայ ժողովրդի պատմություն /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ հեռակա
Ուսուցման տևողություն՝ 5 տարի
Ոսման վարձ՝ 450 000 դրամ
Ընդունելություն ներքին քննությունների արդյունքներով՝ Հայ ժողովրդի պատմություն /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ առկա
Ուսուցման տևողություն՝ 4 տարի
Ոսման վարձ՝ 470 000 դրամ
Ընդունելություն ՄՊՔ Ա+Բ տարբերակի արդյունքներով՝ Հայ ժողովրդի պատմություն /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ հեռակա
Ուսուցման տևողություն՝ 5 տարի
Ոսման վարձ՝ 470 000 դրամ
Ընդունելություն ներքին քննությունների արդյունքներով՝ Հայ ժողովրդի պատմություն /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ առկա
Ուսուցման տևողություն՝ 4 տարի
Ոսման վարձ՝ 450 000 դրամ
Ընդունելություն ՄՊՔ Ա+Բ տարբերակի արդյունքներով՝ Մաթեմատիկա /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ հեռակա
Ուսուցման տևողություն՝ 5 տարի
Ոսման վարձ՝ 450 000 դրամ
Ընդունելություն ներքին քննությունների արդյունքներով՝ Մաթեմատիկա /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ առկա
Ուսուցման տևողություն՝ 4 տարի
Ոսման վարձ՝ 450 000 դրամ
Ընդունելություն ՄՊՔ Ա+Բ տարբերակի արդյունքներով՝ Մաթեմատիկա /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ հեռակա
Ուսուցման տևողություն՝ 5 տարի
Ոսման վարձ՝ 450 000 դրամ
Ընդունելություն ներքին քննությունների արդյունքներով՝ Մաթեմատիկա /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ առկա
Ուսուցման տևողություն՝ 4 տարի
Ոսման վարձ՝ 450 000 դրամ
Ընդունելություն ՄՊՔ Ա+Բ տարբերակի արդյունքներով՝ Մաթեմատիկա /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ հեռակա
Ուսուցման տևողություն՝ 5 տարի
Ոսման վարձ՝ 450 000 դրամ
Ընդունելություն ներքին քննությունների արդյունքներով՝ Մաթեմատիկա /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ առկա
Ուսուցման տևողություն՝ 4 տարի
Ոսման վարձ՝ 450 000 դրամ
Ընդունելություն ՄՊՔ Ա+Բ տարբերակի արդյունքներով՝ Մաթեմատիկա /թեստ/

Ուսուցման ձև՝ հեռակա
Ուսուցման տևողություն՝ 5 տարի
Ոսման վարձ՝ 450 000 դրամ
Ընդունելություն ներքին քննությունների արդյունքներով՝ Մաթեմատիկա /թեստ/

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը

  1. Դիմում ԲՈՒՀ-ի ռեկտորի անունով
  2. Ատեստատ կամ միջին մասնագիտական կրթության դիպլոմ
  3. Տեղեկանք զինկոմիսարիատից
  4. 6 լուսանկար (3×4 չափսի)
  5. Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագրի պատճեն)
  6. Փաստաթղթերի ընդունման վարձավճար 5.000 ՀՀ դրամ

Տեղեկությունների համար դիմել՝  
 Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղար՝
Առուշանյան Իվետտա Իվանի

Հեռ.` 047 949197, 047 951062

Ընդունելության կարգ


Ընդունելության քննության թեստի նմուշ

Կիսվել այս էջով`