Մագիստրարուրա

Մագիստրարուրայի կրթական ծրագիր
(առկա և հեռակա ուսուցում)

011301.01.7 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Ուսուցման ձև՝ առկա

 • Ուսուցման տևողություն՝ 2 տարի
 • Ուսման վարձ՝ 300 000 դրամ
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

Ուսուցման ձև՝ հեռակա

 • Ուսուցմանտևողություն՝ 2,5 տարի
 • Ուսման վարձ՝ 300 000 դրամ
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

022201.02.7 Հայոց պատմություն

 • Ուսուցման ձև՝ առկա
 • Ուսուցման տևողություն՝ 2 տարի
 • Ուսման վարձ՝ 300 000 դրամ
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

Ուսուցման ձև՝ հեռակա

 • Ուսուցման տևողություն՝ 2,5 տարի
 • Ուսման վարձ՝ 300 000 դրամ
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

022802.01.7 Կովկասագիտություն

Ուսուցման ձև՝ առկա

 • Ուսուցման տևողություն՝ 2 տարի
 • Ուսման վարձ՝ 400 000 դրամ
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

Ուսուցման ձև՝ հեռակա

 • Ուսուցման տևողություն՝ 2,5 տարի
 • Ուսման վարձ՝ 400 000 դրամ
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

023101.03.7 Հայոց լեզվի պատմություն և գրաքննադատություն

023101.04.7 Հայ գրականության պատմություն

Ուսուցման ձև՝ առկա

 • Ուսուցման տևողություն՝ 2 տարի
 • Ուսման վարձ՝ 300 000 դրամ
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

Ուսուցման ձև՝ հեռակա

 • Ուսուցման տևողություն՝ 2,5 տարի
 • Ուսման վարձ՝ 300 000 դրամ
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

023102.08.7 Ռուսաց լեզու

023102.15.7 Ռուս գրականություն

Ուսուցման ձև՝ առկա

 • Ուսուցման տևողություն՝ 2 տարի
 • Ուսման վարձ՝ 300 000 դրամ
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

Ուսուցման ձև՝ հեռակա

 • Ուսուցման տևողություն՝ 2,5 տարի
 • Ուսման վարձ՝ 300 000 դրամ
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

023102.09.7 Անգլերեն լեզու 

 
Ուսուցման ձև՝ առկա 
 • Ուսուցման տևողություն՝ 2 տարի  
 • Ուսման վարձ՝ 300 000 դրամ  
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները 
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող  դիմորդները 
 
Ուսուցման ձև՝ հեռակա 
 • Ուսուցման տևողություն՝ 2,5 տարի  
 • Ուսման վարձ՝ 300 000 դրամ  
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները 
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող  դիմորդները 

041301.02.7 Ձեռնարկությունների կառավարում

Ուսուցման ձև՝ առկա
Ուսուցման տևողություն՝ 2 տարի

Ուսման վարձ՝ 400 000 դրամ

Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները

Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

Ուսուցման ձև՝ հեռակա
Ուսուցման տևողություն՝ 2,5 տարի

Ուսման վարձ՝ 400 000 դրամ

Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները

Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

042101.02.7 Սահմանադրական իրավունք, պետության և իրավունքի տեսություն

042101.04.7 Քրեական իրավունք և դատավարություն

Ուսուցման ձև՝ առկա

 • Ուսուցման տևողություն՝ 2 տարի
 • Ուսման վարձ՝ 400 000 դրամ
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

Ուսուցման ձև՝ հեռակա

 • Ուսուցման տևողություն՝ 2,5 տարի
 • Ուսման վարձ՝ 400 000 դրամ
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

061101.03.7 Ինֆորմատիկա և հաշվողականտեխնիկա

Ուսուցման ձև՝ առկա

 • Ուսուցման տևողություն՝ 2 տարի
 • Ուսման վարձ՝ 400 000 դրամ
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

Ուսուցման ձև՝ հեռակա

 • Ուսուցման տևողություն՝ 2,5 տարի
 • Ուսման վարձ՝ 400 000 դրամ
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

061104.01.7 Տեղեկատվական համակարգեր

Ուսուցման ձև՝ առկա

 • Ուսուցման տևողություն՝ 2 տարի
 • Ուսման վարձ՝ 400 000 դրամ
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

Ուսուցման ձև՝ հեռակա

 • Ուսուցման տևողություն՝ 2,5 տարի
 • Ուսման վարձ՝ 400 000 դրամ
 • Հարցազրույց` նույն կամ հարակից մասնագիտությանբ բակալավրի աստիճան ունեցող դիմորդները
 • Ընդունելություն ներքին քննության արդյունքով՝ ընհանուր կարգի համաձայն ընդունվող դիմորդները

Անհրաժեշտ փաստաթղթերը

 • Դիմում  ԲՈՒՀի ռեկտորի անունով
 • Ինքսակեսագրություն
 • Բարձրագույն կրթության մասին դիպլոմ /բնօրինակ/ 
 • լուսանկար (3xչափսի)
 • Անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագրի պատճեն 
 • Փաստաթղթերի ընդունման վարձավճար 5.000 ՀՀ դրամ

Ընդունելության կարգ

Հարցաշար մագիստրատուրայի ընդունելության քննությունների՝

Կիսվել այս էջով`